TEHNIČNI PODATKI

DOLŽINA: 445,10 m
MAKSIMALNI RAZPON: 33,0 m
KONSTRUKCIJA: Prednapeta armiranobetonska konstrukcija škatlastega prereza
TEHNOLOGIJA: narivanje

PODROBNOSTI

Kategorija: